ARTIST ROSTER TOUR DATES NEWS HOME

Punch Brothers Excelled at Strings of Autumn

< Back

Wednesday November 07, 2018

From Music Web

PUNCH BROTHERS NA STRUNÁCH PODZIMU EXCELOVALI
By: Adriana Semlová

PÄ’tičlenná kapela Punch Brothers působí na scénÄ’ od roku 2006 a za tu dobu stihli vydat 5 desek. Poslední album vyÅ¡lo letos v červenci a nazvali ho All Ashore. V čele uskupení stojí sedmatÅ™icetiletý hráč na mandolínu, zpÄ’vák a skladatel Chris Thile, který už svůj um jak na mandolínu, tak i zpÄ’v na Strunách podzimu jednou pÅ™edvedl. V roce 2014 pÅ™ijel v duu se známým klavíristou Bradem Mehldauem a už tehdy publikum jeho talent pÅ™ekvapil. Více se o tomto koncertu dočtete zde. S sebou tentokrát pÅ™ivezl i dalÅ¡í čtyÅ™i členy své kapely – houslistu Gabe Witchera, banjistu Noama Pikelnyho, kytaristu Chrise Eldridge a basistu Paula Kowerta.

NÄ’kolik minut po osmé hodinÄ’ večerní vybÄ’hlo vÅ¡ech pÄ’t hudebníků na pódium, které bylo tentokrát napÅ™íč sálem, na kraji tanečního parketu. Ihned se pustili do zpÄ’vu a hry a tak vydrželi skoro dvouhodinový koncert uhrát bez pÅ™estávky. Mezi nÄ’kterými písnÄ’mi si nedali ani krátkou pauzu, Chris Thile pozdravil publikum a banjista Å™ekl, že se po 17 letech rád navrátil do Prahy, kde tehdy poprvé vystupoval mimo Spojené státy. Pro dlouhé proslovy ale prostor nebyl, protože nechali zaznít pÅ™edevÅ¡ím slova svých skladeb.

Hned první skladba My Oh My ukázala kvality vÅ¡ech hudebníků, jak dokážou své nástroje ovládat. Taktéž se pustili do vícehlasého zpÄ’vu, který patÅ™il k mimoÅ™ádnÄ’ skvÄ’lým momentům a nahrávali jim i perfektní aranže písní. Tichá místa až zpívaná Å¡eptem se mísila s vysokými tóny Chrisova hlasu i vícehlasého rázného projevu. Práce s hlasem byla jak z technického hlediska, tak z posluchačova úhlu naprosto výjimečná. StejnÄ’ tak sehranost kapely, kdy jednotlivé nástroje se pÅ™idávaly a následnÄ’ mlčely nebo si naopak užívaly sól, byla bezchybná. EnergičtÄ’jÅ¡í skladby jako Boll Weevil nebo This Girl, na které by si očividnÄ’ leckteÅ™í z publika i zatančili, vyváženÄ’ stÅ™ídaly baladické kousky s velkým důrazem na text a jeho pÅ™ednes, který hraničil s rapem. PÅ™íkladem tomu byla The Angel of Doubt.

Do ÄŒeské republiky mnoho amerických bluegrassových kapel bÄ’hem roku nezavítá, a tudíž koncert Punch Brothers se pro festival nabízel jako nÄ’co neotÅ™elého, co českému publiku chybí nabídnout. Kapela vÅ¡ak ve svých písních namíchala poÅ™ádný žánrový koktejl. BÄ’hem koncertu se chvílemi zdálo, že zní čistý bluegrass, poté se pÅ™iklonili ke country, následnÄ’ k písničkáÅ™skému folku a napÅ™íklad v instrumentálních skladbách či částech písní znÄ’la inspirace klasickou hudbou. Inspiraci berou hudebníci očividnÄ’ porůznu, ale koÅ™eny slyÅ¡itelnÄ’ ctí, jen alternativnÄ’ inovují.

Read more here